Некролози - цветни и черно-бели, ламинирани

Траурен дом "Свети Лука"

Некролози

Текстове за некролози

Некролози за скръбна вест, тъжен помен

Избор по каталог или по желание на клиента. Разполагаме с богат набор на текстове за некролози.

Траурен дом "Св. Лука", София

ТЕЛ: 02/ 931 15 55; ТЕЛ: 02/ 831 53 84; GSM: 0898 470 380

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.
Никога забрава няма!

Скръбта ни е голяма!
Последно сбогом!
Почивай в мир!

Не можем да те върнем, туй е вярно,
смъртта не може никой да възпре,
но в паметта ни благодарна
навеки няма да умреш.
Ще те помним и вечно ще скърбим!

Ще минат дни, месеци, години,
но ние никога няма да те забравим!
ОБИЧАМЕ ТЕ!
Поклон пред паметта ти!

Безкрайно много те обичаме и скърбим за теб.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Винаги ще те носим в сърцата си с много обич! Почивай в мир!

Времето отминава, но болката остава!
Ти остана завинаги в сърцата ни! Обичаме те!
Почивай в мир!

Некролози

ДЕНОНОЩНО: ТЕЛ: 02/ 931 15 55; ТЕЛ: 02/ 831 53 84; GSM: 0898 470 380

ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ КОВЧЕЗИ УРНИ НЕКРОЛОЗИ ПОГРЕБЕНИЕ КОНТАКТИ

Игри Funeral - Свети Лука Погребални агенции Проект Реклама